Манифесторите са едва около 8% от населението. И все пак, когато говорим за 7 милиарда, това са доста хора. Процентно Манифесторите са малцинство. Какво е да си Манифестор?

Механично, Манифесторът има мотор, свързан с центъра на Гърлото и недефиниран Сакрален център.

Манифесторът има способността да превърне енергията в действие.

Той е енергиен Тип. Илюзията на хората е, че Манифесторът може да прави каквото си поиска, но той не може. Това е илюзия. Манифесторите са склонни да функционират самостоятелно и поради тази причина изглежда сякаш предприемат свои действия. Всъщност всички ние сме реактивни и реагираме на импулса. Никой от нас не контролира процеса, макар и определено да изглежда сякаш Манифесторите са способни да поемат инициативата.

Аурата на Манифестора е затворена и отблъскваща.

Затворената аура е тъкмо обратното на аурата на Генератора. Генераторът има отворена и обгръщаща аура, а Манифесторът – затворена и отблъскваща. Ако се доближите до един Манифестор, въздействието на неговата или нейната аура води до това, че вашата аура се компресира.

Аурата има прана, тя не е фиксирана. Разширява се и се свива. Когато срещнете Манифестор, вашата аура се свива.

Манифесторите биват контролирани от мига, в който се появят на бял свят, защото от контакта с аурата им възниква подозрение.

Контролът ги прави гневни.

Децата Манифестори, имащи тази отблъскваща аура, може да са племенни, емоционални и колективни и можете да си представите колко трудно е това за тях. Те биха искали да могат да се интегрират, а не могат. Затова в живота на детето Манифестор потенциално се натрупва толкова много гняв и напрежение, докато най-накрая не избухне.

Стратегията е невероятно нещо. Тя ни дава техника и способност, която ни позволява да навигираме коректно в илюзията, виждайки механизмите. С това е свързана Стратегията.

Трябва да обучаваме Манифесторите в тяхната Стратегия, защото тя не е естествена за тях. Стратегията за Манифестора е нещо, което да го предпазва от самия него, както и да пази другите от него.

Децата Манифестори трябва да бъдат научени да искат позволение, като Стратегия. Така те избягват наказанията за нещата, които правят и се спогаждат със средата си, интегрирайки се с другите.

Стратегията за възрастния Манифестор е да информира.

Това е голяма свобода за Манифестора, напускащ дома на родителите си и повече не се налага да пита и да иска позволение за нищо. Но същевременно, за да се интегрират в обществото и да имат социална динамика в живота си, Манифесторите е необходимо да се научат да информират, иначе за тях ще бъде много трудно.

Информирането като Стратегия за Манифесторите премахва подозрението, защото именно то им пречи в социалния живот.

Когато срещнете Манифестор, наистина не знаете какво ще направи.

Това означава, че ако Манифесторът не намери начин да комуникира ефективно, той ще отчуждава другите. Така работят нещата.

Почеркът на Манифестора е мир.

Манифесторите се стремят да се освободят от гнева си, но това не може да се случи докато не започнат да информират, така че да намалят съпротивата. Информирането за възрастния Манифестор е Стратегия с политическа и социална стойност. Манифесторите по същество не са негативни сили. Те могат да имат ценен принос.

Дилемата за повечето Манифестори се състои в тяхната изолация и в гнева, който носят в себе си.

За да може Манифесторът да функционира с мир в своя живот, той се нуждае от насоки и това започва с родителите му. Ако родителите могат да научат детето Манифестор колко е важно да иска позволение и да информира, и ако това умение се превърне в способност да информира като възрастен, то Манифесторът има шанс да живее в мир.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от публикация на Jovian Archive – организацията, притежаваща правата за разпространението на системата за дизайн на човека. Оригиналният текст можете да прочетете тук: 

https://www.jovianarchive.com/Stories/8/The_Manifestor-_To_Live_a_Life_with_Peace