Рефлекторите са редки – приблизително 1% от населението, но въпреки това има много от тях в света. Те са различни, защото всички центрове, които имат, са недефинирани. Има три центъра, които определят какво е нужно, за да може да им се помогне.

Всички Рефлектори имат отворен център на Главата и отворен Коренен център. Това са двата центъра на напрежение.

Това ще рече, че децата Рефлектори чувстват огромно напрежение от момента, в който дойдат на бял свят. Важно е родителите на Рефлектори да разпознаят, че тези деца не бива да бъдат поставяни под напрежение.

Ако ги поставите под напрежение, например за това кога ще проговорят, кога ще започнат да четат или да се социализират, това няма да бъде полезно и ще бъде разрушително за тях. Не-азовите стратегии на отворените центрове на Главата и Корена ще доминират живота им. Ако ги поставите под напрежение да направят нещо, те ще препускат, за да го свършат и ще се изтощят. Ако ги поставите под напрежение, те ще започнат да мислят докато потънат в черна дупка, опитвайки се да намерят решение на неща, които не са истински съществени за тях самите. Те са различни.

В сърцевината на тази различност стои общият за всички Рефлектори отворен център Г.

Центърът Г е гравитационен център. Чрез Магнитния Монопол, намиращ се в него, ние сме поддържани в илюзията, която наричаме „себе си“. Той ни придвижва по протежение на линията на нашата геометрия.

Центърът Г е свързан с посоката и любовта.

Да бъдеш на правилното място е да преживяваш любов. Ако не си на правилното място, не можеш да преживееш любов. Да бъдеш на правилното място означава да си с правилните хора.

Мястото е от изключителна важност в развитието на детето Рефлектор. Също така е важно това да се разпознае и при всяко друго дете, което има отворен център Г, колко е важно мястото за него. Мястото означава много неща – къде спи детето, къде му е стаята вкъщи, къде в града се намира общността му, в коя страна живее. Мястото е всичко за едно дете Рефлектор.

Уверете се, че детето Рефлектор се намира на правилното място

Можете да се отнасяте към едно дете Манифестор с уважение, като го научите да иска позволение и след това не му отказвате неоснователно. Можете да се отнасяте с уважение към едно дете Генератор, като просто го питате и да покажете уважението си към едно дете Прожектор като му отправяте формални покани.

Но проявата на уважение към детето Рефлектор често крие риск за родителите му. Тя е свързана с това да се уверите, че детето е щастливо там, където се намира.

Ако това дете не харесва стаята си, да я разкрасите не е решение. Вероятно е добре да смени стаята с друга, която харесва повече.

Важно е да помните, че детето Рефлектор не може да вземе решение бързо.

Затова и не бива да бъдат поставяни под натиск. Отнема им много време. Ако искате да разберете какво иска детето Генератор за Коледа, можете да го питате и на същия ден. Но ако ще питате дете Рефлектор, трябва да е поне месец по-рано. Нужно им е време, за да го преработят, без да са притиснати.

Поставени под напрежение, Рефлекторите буквално се разпадат.

За да изразите обичта си към своето дете Рефлектор, уверете се дали се чувства на правилното място от момента, в който е в състояние да ви каже. Тогава то би било с правилните хора и ще намери обичта, от която се нуждае. Да бъдеш родител на Рефлектор, който не е на правилното място, означава да пропуснеш възможност за най-дълбока любов с детето си.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Reflector Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types