Рефлекторът е най-редкият от 4-те Типа – едва 1% от хората.

Той е различен с това, че всички центрове в картата са недефинирани (бели). Поради липсата на дефиниция, той не преживява обуславянето, както останалите три типа.

За Генератора, Прожектора и Манифестора външното влияние идва от хората, които имат дефинирани центрове, канали и портали, където те са отворени.

Това налага да бъдат бдителни за обуславянето, произтичащо от такова взаимодействие, защото то ги тласка да се държат по начин, който не е автентичен за тях. Аналогично, планетите оказват постоянно въздействие, дефинирайки недефинираните центрове и отправят предизвикателство към осъзнатостта ни да разпознаваме обуславянето и да се придържаме към дефиницията си.

Дефиницията и отвореността са опозиция, която създава постоянно напрежение – да устоиш на силите, които ти въздействат да бъдеш нещо различно от онова, което си. При Рефлектора тази динамика не присъства по същия начин.

Рефлекторът е устроен да взима проби от заобикалящата го среда – както общностите, в които се движи, така и космическото „време“, и по този начин да измерва качеството й.

Той поема обуславянето от хората и планетите като дегустатор на вино, който отпива глътка, задържа я в устата си, за да усети качеството на течността и след това я изплюва. 

Поради липсата на дефиниция, която да създава постоянни и стабилни характеристики, с които Рефлекторът да се идентифицира, той се променя със средата, хората в обкръжението му и движението на планетите.

Въпросът за Рефлектора е „Кой съм аз днес?“

Може да бъде дълбоко объркващо да нямаш постоянството на една вътрешна структура, която да те определя. Но това, което създава приемственост за Рефлектора, е Луната. 

Луната създава приемственост

Всеки месец Луната, обикаляйки астрологичната окръжност, активира порталите в нея в една и съща последователност. Всеки Рефлектор на свой ред, има в картата си 26 активации, които макар и да не формират канал, присъстват като спящ потенциал. По веднъж всеки месец Луната активира хармоничния (противоположния в канала) портал на всеки от тези 26 потенциала и носи временна дефиниция за Рефлектора.

За период от 10-12 часа Луната дефинира канал в картата на Рефлектора.

Тези канали са едни и същи и се активират в една и съща последователност всеки месец и именно тази неизменна поредност внася структура в живота на Рефлектора. Поради това е важно за него да следи движението на Луната през порталите и да наблюдава в кои моменти тя се намира в противоположния (хармоничния) портал на активирания в картата му и да бъде буден какво оживява в него с тази дефиниция.

В този магичен процес различни аспекти у Рефлектора оживяват и като запалени лампи осветяват даден фасет от реалността.

С изтичането на лунния месец, у Рефлектора могат да изкристализират решенията относно важните неща в живота му. 

type reflector
* Графиката представя карта на Рефлектор с обозначени в черно и червено планетарни активации в рождената му карта. В синьо са маркирани хармоничните портали на активираните в картата. Например, в картата на този Рефлектор има активиран 47 портал. Когато Луната премине през 64 портал, тя ще дефинира канал.