the vehicle

Най-дълбоката форма на суета е да смятате, че умът ви е онзи, който решава дали харесвате някого или не, дали обичате някого или не. Това за мен е едно от онези парченца черен хумор. Превозното ви средство (тялото) е онова, което живее живота. Превозното средство е онова, което се свързва в партньорство, което извършва акта на любене. И превозното средство е онова, което трябва да реши. Не е задача на Личността да решава. И можем да видим как суетата се настанява в нас. Как можем да знаем на какво ще откликне Сакралът ни? Как можем да знаем дали дадено нещо ще ни хареса? Няма как да знаем и в това се корени процесът на откривателство, не мислите ли? Да можеш да откриеш кой си ти, кой има място в живота ти и кой не. Това са все решения от огромна значимост.

Много добре си спомням моя Не-аз и как всички решения, който вземах за хората, бяха ментални. Спомням си го много ясно, концепциите за това какъв е този или онзи човек – дилемата на 5/1 с не-азова отвореност. И между другото, много ме биваше в това, но и забърках истинска каша. Превозното средство… о, невероятно е какво ми нашепва Далакът. Той промени целият ми процес, защото Далакът, който е мой Вътрешен Авторитет, е така спонтанен. Никога не знам колко време ще харесвам някого или не. Макар да го казвам на шега е точно така, защото Далакът ми подава сигнал за „да“ или „не“ единствено на мига. Научил съм се да разпознавам, че животът ми се корени само в това, по този начин разграничавам този миг от следващия.

Всеки от нас разполага с този красив дар, да може да се остави на превозното си средство да го води към живот, който е по-пълноценен. Превозното ви средство е онова, което ви отвежда до вашия почерк – не умът, а тялото. Когато всичко е коректно за тялото ви, Личността е нужно просто да последва. Това е магията на Стратегията и Авторитета. Започваш все повече да разбираш, че този живот е на тялото, затова остави тялото да живее живота, остави тялото да си има своите спътници, своите приятели. Остави го да избира аурите, от които се нуждае за своя процес, защото докато седиш отзад на пасажерското място, започваш да забелязваш как си връщаш живота и колко забавно е да можеш да видиш как животът се разгръща пред теб.

~ Ра Уру Ху

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно само с изричното упоменаване на източника, както и поставяне на линк към публикацията в сайта на Хюман Дизайн България.