Отворен Център на Сърцето – коментар от Ра Уру Ху

Отворен Център на Сърцето – коментар от Ра Уру Ху

Когато погледна отвореността в нечий дизайн, ми става ясно, че недефинираният център на сърцето е това, което създава най-дълбоките дилеми в човечеството като цяло.

Мисля, че влиянието, което той има, варира индивидуално от човек на човек. В крайна сметка отвореността е нещо, което е едновременно дълбоко атрактивно, магично, романтично, всепоглъщащо – всички тези неща и в същото време е чисто обуславяне.

В отвореността го има потенциала чрез осъзнатост да се достигне до огромна доза мъдрост.

Очевидно някой с отворен център на сърцето е тук, за да разбере кое е нужно да се доказва и кое – да се опровергава. Знае кое си заслужава, тук е, за да знае кое си заслужава.

И все пак, когато погледнете дилемата на недефинирания център на сърцето в света като цяло, тя е едно от нещата, които държат здраво неазовия ум толкова силно и толкова дълбоко. Защото това, което той им казва, е нещо, в което са били обуславяни от момента, в който са дошли на този свят. Казва им: „Ти не си достоен“, „Ти не си достатъчно добър“.

Всички тези хора с недефиниран център на сърцето вечно си имат работа с тази тема. „Наистина ли съм адекватен?“, „Добър човек ли съм?“ И винаги се опитват да го докажат. И разбира се, това доказване довежда до пристрастеност към неазовото поведение – да си пристрастен към онова, което всъщност не си.

Да доказваш стойността си означава да правиш неща, които не желаеш да правиш, за хора, за които не искаш да ги правиш, а ги вършиш поради онова огромно напрежение върху самия теб, идващо от този отворен център на сърцето. Онова напрежение, което неазовото ти поведение предава на ума ти, който казва: „Трябва да кажа „Да“,  защото в противен случай няма да ме считат за добър или благоприличен човек или такъв, на когото му пука, и всичко онова, което ще окаже влияние върху усещането ти за ценност.

Целият този въпрос за ценността е като чума в света и води до задълбочаване на неазовото поведение в това безкрайно търсене на вариации на себе си, които си мислим, че можем да открием.

Едно от първите неща, които казвам на човек с отворен център на сърцето, е: „Нямаш какво да доказваш на този свят.“ Нямаш. Ако имате недефиниран център на сърцето, от съществено значение е да разберете, че нямате какво да доказвате.

Всичко опира до това да живееш живота си като себе си, а не до това да влезеш в капаните на този отворен център. Живеем в свят, който се е побъркал в опитите си да се доказва – всички онези човешки същества, вършещи неща, които не са за тях, които не са коректни за тях.

Системата за Дизайн на Човека (Хюман Дизайн) ви дава Стратегия и Авторитет. Дава ви начина, по който да навигирате в света – начин, който няма нищо общо с този, по който вашият ум работи под цялото това напрежение.

Да си с недефиниран център на сърцето е наистина предизвикателство и мисля, че единствено чрез схващането на механиката действително ще сте способни да се освободите от тази болка.

~ Ра Уру Ху

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно с изрично упоменаване на източника, както и поставяне на линк към оригиналната публикация в сайта на Хюман Дизайн България.

Оригиналният текст, публикуван от Jovian Archive, можете да прочетете тук:     https://www.jovianarchive.com/Stories/58/Open_Heart

Сакралната сила

Сакралната сила

Енергия за поддържане на дейността

4 motors

Сакралният център е един от 4-те Мотора в графиката на тялото. Той генерира енергия,  подходяща за поддържане на активност и може да бъде на разположение за дълги периоди на работа.

Сакралният център функционира като генерира енергия, която следва да бъде изразходвана напълно, преди да бъде в състояние да се презареди. Ако зарядът не бъде употребен изцяло в рамките на деня, възстановяването е нарушено. Например, когато човек с Дефиниран Сакрален център не използва енергията си докрай преди да си легне, той среща трудности да заспи и често няма отморяващ сън. Едно от най-важните правила за всеки с Дефиниран Сакрален център е “Не си лягай преди да изхабиш енергията си.

Сакралната сила: Привилегия на Генератораsacral

Сакралният център е дефиниран само при Генераторите. Предназначението на този Тип е свързано с капацитета да гради и поддържа, да създава и работи, инвестирайки енергията си. Сакралът указва за какво е на разположение този човек, с какви занимания е устроен да бъде зает и комуникира това чрез отклика.

Какво представлява „откликът“?

Механизмът, чрез който се разпределя за какво, кога и по какъв начин да бъде използван този енергиен ресурс, е откликът. Той отразява на нивото на тялото как Генераторът отговаря (откликва) на нещата, които му се предлагат.

Откликът може да бъде описан по няколко начина:

Откликът като звук

На първо място откликът се изразява под формата на звук – „мхм“ (да) или „мнм“ (не), който се издава, когато на Генератора бъде зададен въпрос. Тези звуци изникват спонтанно и непосредствено след въпроса. Те могат да приемат формата на хъмкане, мъркане, ръмжене, мрънкане и изразяват неподправено дали Генераторът е на разположение или не за това, за което е попитан.

Откликът като прилив и отлив на енергия

Откликът може да бъде наблюдаван и като усещане в областта около корема, където се помещава Сакралният център. То може да приеме формата на разливаща се топлина, подскачане или приятно свиване, когато сигнализира, че отговорът е положителен. Би могло да се прояви и като неприятно усещане за потъване в стомаха, спазъм или пробождане, когато сигнализира, че няма енергия за това занимание.

Откликът като движение

При много Генератори (особено при някои Манифестиращи Генератори) откликът може директно да ги задвижи и да забележат, че вече са се заели с дейността, която им е предложена, още преди да издадат звук или да доловят усещане в областта около корема. Липсата на движение в тялото на свой ред предава посланието, че откликът е негативен и няма енергия за заниманието.

Какво комуникира откликът?

„На разположение съм за това занимание“

Откликът служи като механизъм, който указва на Генератора за какви дейности е устроен да бъде на разположение. Много хора от този Тип се питат каква е работата, която е най-подходяща за тях и търсят съвет за своята професионална реализация. Най-добрият консултант за тях е техният отклик. Той винаги ще бъде утвърдителен само и единствено за правилната работа или активност. Колкото и примамлива да изглежда една професионална възможност „на хартия“, ако откликът е отрицателен, тя е неподходяща. Положителният отклик се поражда само в отговор на онези предложения и въпроси, които пасват на устройството на човека.

„Ще ми донесе удовлетворение“

Винаги, когато изчакат да откликнат, Генераторите имат прилив на енергия за занимания, които им носят удовлетворение. Тези активности не изискват награда в края на процеса, а обикновено са удовлетворяващи сами по себе си. Те ангажират енергията на Генератора по начин, който е подходящ за качеството й и поради това не предизвикват вътрешна съпротива.

Ако човек се заеме с дейност, на която не е имал отклик или откликът е бил негативен, това води до фрустрация от самото занимание и недоволство от резултата. За Генератора е трудно да напредва и да се усъвършенства в област, в която не е попаднал, следвайки отклика си.

„Ще имам достатъчно енергия“

Когато откликът е слаб или няма отклик, това сигнализира, че наличната енергия е недостатъчна или неподходяща за даденото занимание. Ако Генераторът инициира и предприеме действия, той често се оказва пред повече работа, наситена с повече непредвидени трудности и изискваща повече енергия от очакваното. Борейки се с дискомфорта от занимание, което не му носи удовлетворение и е по-трудно отколкото е изглеждало, Генераторът изпитва натрупваща се фрустрация, която рано или късно го кара да зареже започнатото или да капитулира от отчаяние, че след толкова усилия все още няма резултат.

Сакралният център говори

Сакралният център е „говорният апарат“ на Генератора. Но понеже звуците, с които общува, звучат доста първично, той още в ранна възраст бива заглушен и заменен от речта. За да може човек да се свърже с отклика си, е необходимо да остави настрана думите и да даде предимство на звуците. В началото е по-лесно те да бъдат чути в ситуации, в които става въпрос за задоволяването на базисни нужди. Когато на Генератора се предложи храна, той спонтанно може да издаде звук, който комуникира дали това ястие е подходящо за него или не.

Важно е в началото човек да изгради връзката със Сакрала, наблюдавайки какви звуци, сигнали или физически усещания използва, за да комуникира своето „да/не“.

Единствено положителният отклик – било под формата на „мхм“, като приятно свиване в корема или като задвижване към нещо, дава зелена светлина на Генератора да се впусне в заниманието, за което е попитан. Негативният отклик, характеризиран от неприятни усещания, тежка въздишка и ръмжащи звуци, комуникират липсата на енергия за дадената активност. В някои случаи ще отсъства реакция. Тази ситуация изглежда доста объркваща за ума на Генератора, но всъщност е семпла – щом няма прилив на енергия и положителен отклик, отговорът е „не“.

Откликът е отговор: Генераторът не е устроен да инициира

За да се прояви откликът, е нужен въпрос. Генераторите не са устроени да инициират решения и да предприемат действия, защото по този начин нямат достъп до информацията от Сакрала си дали дадената активност е подходяща за тях. Чакайки да откликнат, Генераторите не разхищават своята енергия в занимания, които няма да им донесат удовлетворение.

Чакането е активен процес на отсяване

В свят, в който инициативата се насърчава и награждава, да чакаш звучи плашещо. Много Генератори изразяват безпокойство как ще се осъществят, ако не бъдат инициативни и не преследват осъществяването на собствените си планове и идеи. Изчакването е процес на пресяване на нещата, в които един Генератор потенциално може да си вложи енергията. Когато предприема действия, той няма възможност да провери чрез отговора на Сакрала дали дейността е подходяща за него. Менталната проекция за това какво би било да си зает с конкретно занимание, често се различава значително от реалното преживяване.

Чакайки да видят какво им се поднася отвън и избирайки според отклика си, Генераторите имат начин да разберат предварително:

    1. дали активността е подходяща за тяхното устройство,
    2. дали ще им донесе удовлетворение
    3. и дали ще имат достатъчно енергия да я изпълнят.

Всеки Генератор е тясно специализиран

Всеки Генератор е тясно специализиран и е на разположение само и единствено за определени видове дейности. Изкушаващо е да мислим, че човек е в състояние да върши каквото пожелае, но генетичната предразположеност ни ограничава до това да имаме специфични заложби. Качеството на енергията, която Сакралният център произвежда, предпоставя за какви занимания е подходящо да се използва тя.

Откликът насочва сакралната сила към подходящите области от занимания 

Често хората питат в какво ги бива, коя е областта, в която могат да се реализират и кои са истинските им таланти. Човекът е твърде сложна система, която е отворена към средата си и е в постоянен обмен с нея. Устроени сме да бъдем уникално проявление на начина, по който нашите характеристики по рождение са се препрели с наученото чрез преживяванията. Никой отвън не би могъл да обхване цялата сложност на едно човешко същество и да опише надлежно качествата му. Именно затова е така важно да бъдем свързани с вътрешната си истина. При Генераторите тя се разкрива чрез Сакралния отклик. Той е механизмът, който насочва към видовете занимания, които могат да бъдат източник на удовлетворение и усещане за осъщественост. Когато един Генератор откликва, той казва „да“ на дейността, която подхожда на качеството на енергията му. Постепенно, поглеждайки назад, той установява кои са заниманията, които се оказва, че му прилягат, защото сякаш винаги има енергия за тях. Но за Генератора не е възможно интелектуално да отгатне или прогнозира с какво ще е доволен да се занимава. Откликът спасява Генератора от лутането в търсене за какво е подходящ и претеглянето на възможните професии.

Да следваш отклика си е грижа за себе си

Когато не забелязва отклика си или не го зачита, Генераторът използва енергията си за дейности, за които не е подходяща и преживява трудностите, които среща, като твърде съсипващи. В хода на такива занимания, неминуемо изпитва фрустрация, а в края на деня – изтощение и недоволство от начина, по който е прекарал времето си. В тези обстоятелства Сакралният център започва да дегенерира, което в ежедневието се проявява като постоянна умора и неудовлетворение. Често Генераторите имат оплакване, че нямат енергия и са силно изненадани да разберат, че носят този могъщ мотор в себе си. С годините работа в неподходяща област, опитвайки се да се приучат да изпълняват изискванията на професията, те бавно са унищожавали собствения си ресурс.

„Не“ на всичко неподходящо

Дори и да срещнете своя дизайн на етап в живота си, когато усещате преумората и напластилото се недоволство, можете да коригирате курса като започнете да се вслушвате в отклика си. Началото на процеса в много случаи е свързано със звучното „не“ на всички онези неща, които не са коректни за вас. Това е необходимо разчистване на пространството, за да може Сакралният център да си отдъхне от нерадостната дейност и да започне своето възстановяване. Може да забележите, че чрез негативния отклик отказвате почти всичко, което ви се предлага и така се освобождавате от неподходящото. Възможно е да мине време преди да усетите първия силен положителен отклик, свързан с работа. В чакането се разкрива кои са дейностите, които бихте вършили, защото за вас са удовлетворяващи сами по себе си. И оттам започва възстановяването и подхранването на Сакралната сила.

Тази статия представлява авторски материал. Копирането й изцяло или на части от нея, както и взаимстването, са позволени само с изрично упоменаване на източника, както и поставяне на линк към оригиналната страница в сайта на Хюман Дизайн България, като това трябва да стане в самото начало на статията.

Какво е Прекъсната Дефиниция (Split Definition)?

Какво е Прекъсната Дефиниция (Split Definition)?

Почти половината човечество, около 45%, е с Прекъсната Дефиниция. Това е голяма част от хората и ни разкрива много за човешката природа.

Какво представлява Прекъснатата Дефиниция?

Това означава, че в личната графика има две области от дефинирани центрове, които не са свързани помежду си. Те са отцепени една от друга.

Веднага разбираме, че това са хора, в които съществуват две части и те не са свързани през цялото време. Важно е да се знае, че понеже Прекъснатата Дефиниция представлява основна бинарност, при нея присъства огромно теглене да намери мост, чрез който да обедини бинарността, за да намери цялостност.

Какво е „мост“ в контекста на Дефиницията?

„Мост“ е термин, който използваме в Хюман Дизайн, за да опишем всеки портал или канал, който може да осъществи свързване за Прекъснатата Дефиниция.

Ако си някой с Прекъсната Дефиниция, по своята геометрия в рамките на живота си си срещал онези същества, които могат да свържат прекъснатостта. Трудно е да се отсъди кой от двама души, носещи мост за теб, е по-ценен, ако не знаеш как да функционираш като себе си. Обуславящата сила на тези мостове е много голяма и дори по-могъща от силата на Отворен център и въздействието му върху не-азовите стратегии.

Ако имате Прекъсната Дефиниция, която може да бъде свързана чрез активацията на един портал на едно или повече места, вие виждате това като ваш проблем.

Този портал ще се превърне във фокус на вашите търсения. Той ще е най-дълбоко обуславящата сила в живота ви и ще е много по-могъщ от който и да е отворен център. Именно този един портал ще се превърне в „светия граал“.

Представете си, че имате Дефиниция от Корена към Далака и също от Ажната към Гърлото и имате 48-ми портал, но нямате 16-ти портал, порталът на Уменията.

example split

Активацията на този липсващ портал би донесла цялостност. Той би трансформирал частта между Далака и Корена и би й дал достъп до Гърлото. Той би създал илюзията за Дефиниция. Човекът с подобна конфигурация би прекарал целия си живот, мислейки си, че няма достатъчно умения, и че проблемът му е, че никога не е усвоил достатъчно умения или не ги е практикувал достатъчно. Той отново и отново ще търси умения, а всъщност това въобще не е истинският му проблем.

Но ако имате Прекъсната Дефиниция и е необходим само един портал, за да се обедини прекъсването, обуславянето се състои в представата, че това е проблем, който трябва да решите или качество, което трябва да придобиете.

Ако функционирате коректно като себе си, бихте могли да се възползвате от обуславянето, а не да сте жертва.

Ако имате Прекъсната Дефиниция, но е необходим един канал или повече, за да се обедини прекъснатостта, което означава, че отделените части са на голямо разстояние, тогава психически е различно.

Не ви се струва, че това е ваш проблем, а че е проблем на другите. Може да ви бъде некомфортно с хора, защото необходимият за целостта мост идва с твърде много обуславяне от другите.

За вас като хора с Прекъсната Дефиниция, хората са от съществена важност. Но другите могат да бъдат правилни за вас само ако влизате в отношения коректно като себе си. За Прекъснатата Дефиниция е важно да прекарва време на публични места. Така може да се възползва от публичната аура за свързване на прекъснатостта, без това да представлява директно обуславяне.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „Split Definition“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/1/The_Definition_Series

Какво представлява Цялостната Дефиниция (Single Definition)?

Какво представлява Цялостната Дефиниция (Single Definition)?

Единната (Цялостна) Дефиниция се явява при около 40% от хората.

Тя представлява непрекъсната в свързаността си Дефиниция. Може да свързва много центрове по различни начини, а може и да бъде много семпла дефиниция.

Например, както в картата на Дж. Ф. Кенеди, където има само един канал, 40/37, Каналът на Общността. Това е една простичка Цялостна Дефиниция.

jfcennedy

Картата на Джон Ф. Кенеди

Но може и да попаднете на много сложни Цялостни Дефиниции. Например, моята е такава. Аз имам 5 центъра, свързани в Единна Дефиниция.

ra uru hu

Картата на Ра Уру Ху

Единната (Цялостна) Дефиниция е самостоятелна.

При нея отсъства онова базисно разделение, което присъства при 60% от хората. Те усещат разделеност в собствения си дизайн и тя ги потиква да намерят „мостове“, за да придобият цялостност или поток на информацията в самите тях. Докато при Цялостната Дефиниция, вътре в нея съществува постоянен достъп до онези аспекти, които могат да направляват живота правилно. Някой, който е с Единна Дефиниция и навлезе в своя експеримент чрез Хюман Дизайн, може да има усещане, че е му е по-лесно незабавно да интегрира информацията в цялата си система.

При Цялостната Дефниция присъства много ясно противопоставяне на Дефиницията и Отвореността.

Дефиницията и Отвореността са начинът, по който Хюман Дизайн разглежда вроденото (nature) и придобитото (nurture). Онова, което е фиксирано в теб, е надеждно и заслужаващо доверие, а отвореното е подложено на обуслявяне от другите и човек трябва да си дава сметка за съществуването му. При Единната Дефиниция другите имат по-малко въздействие. Разбира се, ако имаш отворени центрове, обуславянето може да е въздействащо. В зависимост от психиката ти и как подхождаш към живота, влиянието може да има голямо въздействие и не-азът може да контролира живота.

Основната нужда на Прекъснатата Дефиниция да намира мостове всъщност създава много сериозна уязвимост към влиянието на другите в областите, в които такова свързване може да се случи. В този смисъл Единната (Цялостна) Дефиниция е по-малко контролирана във взаимоотношенията си с другите, макар и все така да се налага да се справя със същото обуславяне. Разбира се, тези хора също могат да останат в не-аза поради мощта на не-азовия ум.

Начинът, по който е устроен светът на илюзията (майа), е свързан с програмирането на нивото на металното.

От момента на раждане всеки бива обусловен, че от самия него зависи как разсъждава, че трябва да измисли какво да прави или да не прави с живота си. А чрез Хюман Дизайн ние знаем, че нещата не стоят така. През вековете многократно са се появявали източници на мъдрост, които са посочвали доста ясно, че умът е нещо, което да ценим, но не знае какво е истински правилно за нас.

При Единната Дефиниция е по-лесно да се свържеш с този надежден, фиксиран източник.

Представете си какво е усещането у някой с Прекъсната Дефиниция, където една част от Дефиницията е откъсната от другата. Ще има доминиращи аспекти. В много случаи тези хора дори не знаят, че имат прекъснатост, защото са много дисбалансирани от една от частите. Единната (Цялостна) Дефиниция няма тази дилема и хората с нея са по-добре устроени да се справят с влиянието от полето на обуславяне.

Независимо какъв е дизайнът ви, няма „по-добро“ или „по-лесно“. Всичко опира до това дали можете да следвате Стратегията и Вътрешния си Авторитет, защото те ви водят към правилните за вас решения. Без значение каква е конфигурацията, коректността на взимането на решения и на действията внася промяна.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Single Definition“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/1/The_Definition_Series

Въведение в Дефиницията

Въведение в Дефиницията

* Какво е Дефиниция? – Дефиницията обхваща всички оцветени (дефинирани) центрове и канали 

Когато за пръв път започнах да представям Хюман Дизайн, Дефиницията беше гръбнакът на това, което се опитвах да обясня на хората. Тя беше началото на моето въведение към значението на това да имаш отпечатък и да си фиксиран, но и също така какво е да има нещо в теб самия, на което можеш да се довериш. Спомням си най-ранните ми описания на Дефиницията. Говорех за нея като за надеждното и постоянното в живота ти, онова, което присъства във всеки един момент, при всяко вдишване. Всеки ден, всеки месец, всяка година – винаги е там.

Ако разгледаш графиката си и в нея има Дефиниция, както е при по-голямата част от човечеството, означава, че имаш постоянен, фиксиран, перманентен начин, по който информацията се движи в теб. Това е винаги надеждно, защото това си ти. Това е частта в теб, устроена да функционира постоянно и е единствената част, на която можеш да се довериш.  Не толкова да се довериш на правотата й, а на факта, че представлява теб.

Ако разгледате дизайна на неживите предмети, ще забележите, че има един-единствен портал. Ако го сравните с дизайна на клетката, който носи един потенциален канал, можете да видите движението от неживото към живото.

design of forms
За мен това е много ясна метафора какво представлява всъщност Дефиницията. В срещата на две неща, които можем метафорично да наречем „неживи“ (два портала в двата края на канал), когато бъдат активирани, се поражда жизнена сила. Това е Дефиницията, фиксираното. Внесеното от двата края, което създава нещо ново.

Когато новодошлите в Хюман Дизайн започнат да изследват имената на порталите и каналите, те се опитват да схванат канала като съберат двата портала, но всъщност не работи така. Каналът и Дефиницията са много повече от сумата от частите си. Това е една жива сила.

Именно тази жизнена сила, която е постоянна и надеждна, представлява контрапункт на всичко, което е отворено при теб – отворено към обуславяне и към това да бъдеш отклонен от истинния си аз, от истинския си Авторитет, да се поддаде на мощта на не-аза и ума. Дефиницията ни отвежда директно при Типа и неговата Стратегия и при Авторитета.

Предстои да разгледаме различните видове конфигурации при Дефиницията.

percentages

Единната (Цялостна) Дефиниция и обикновената Прекъсната дефиниция (две части, които са активирани, но не са свързани помежду си) се срещат сред около 86% от хората. Тройно прекъснатата дефиниция е около 10%, а изключително рядката Четворна дефиниция е около 0,56%.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „Introduction to Definition“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/1/The_Definition_Series