Прожекторите

Прожекторите

СВЪРЗАНИ СЪБИТИЯ

Водещ

Петя Мъжлева

Кога?

6 - 18 юни 2023 г.

Краен срок за записване: 02.06.2023 г.

Къде?

Online класна стая в Zoom

Цена за участие

390 лв при плащане до 19.05 и 430 лв след тази дата.

За информация и записвания

Видео материали

12 видео сесии

Цена:

600 лв

За информация

4-те Типа Аура – коментар от Ра Уру Ху

4-те Типа Аура – коментар от Ра Уру Ху

СВЪРЗАНИ СЪБИТИЯ

Водещ

Петя Мъжлева

Кога?

21 февруари -14 март 2023 г.

Краен срок за записване: 16.02.2023 г.

Къде?

Online класна стая в Zoom

Цена за участие

390 лв при плащане до 03.02 и 430 лв след тази дата.

За информация и записвания

Видео материали

10 видео сесии

Цена:

450 лв

За информация

Видео лекция

Видео лекция

Цена:

60 лв

За информация

Детето Рефлектор

Детето Рефлектор

Рефлекторите са редки – приблизително 1% от населението, но въпреки това има много от тях в света. Те са различни, защото всички центрове, които имат, са недефинирани. Има три центъра, които определят какво е нужно, за да може да им се помогне.

Всички Рефлектори имат отворен център на Главата и отворен Коренен център. Това са двата центъра на напрежение.

Това ще рече, че децата Рефлектори чувстват огромно напрежение от момента, в който дойдат на бял свят. Важно е родителите на Рефлектори да разпознаят, че тези деца не бива да бъдат поставяни под напрежение.

Ако ги поставите под напрежение, например за това кога ще проговорят, кога ще започнат да четат или да се социализират, това няма да бъде полезно и ще бъде разрушително за тях. Не-азовите стратегии на отворените центрове на Главата и Корена ще доминират живота им. Ако ги поставите под напрежение да направят нещо, те ще препускат, за да го свършат и ще се изтощят. Ако ги поставите под напрежение, те ще започнат да мислят докато потънат в черна дупка, опитвайки се да намерят решение на неща, които не са истински съществени за тях самите. Те са различни.

В сърцевината на тази различност стои общият за всички Рефлектори отворен център Г.

Центърът Г е гравитационен център. Чрез Магнитния Монопол, намиращ се в него, ние сме поддържани в илюзията, която наричаме „себе си“. Той ни придвижва по протежение на линията на нашата геометрия.

Центърът Г е свързан с посоката и любовта.

Да бъдеш на правилното място е да преживяваш любов. Ако не си на правилното място, не можеш да преживееш любов. Да бъдеш на правилното място означава да си с правилните хора.

Мястото е от изключителна важност в развитието на детето Рефлектор. Също така е важно това да се разпознае и при всяко друго дете, което има отворен център Г, колко е важно мястото за него. Мястото означава много неща – къде спи детето, къде му е стаята вкъщи, къде в града се намира общността му, в коя страна живее. Мястото е всичко за едно дете Рефлектор.

Уверете се, че детето Рефлектор се намира на правилното място

Можете да се отнасяте към едно дете Манифестор с уважение, като го научите да иска позволение и след това не му отказвате неоснователно. Можете да се отнасяте с уважение към едно дете Генератор, като просто го питате и да покажете уважението си към едно дете Прожектор като му отправяте формални покани.

Но проявата на уважение към детето Рефлектор често крие риск за родителите му. Тя е свързана с това да се уверите, че детето е щастливо там, където се намира.

Ако това дете не харесва стаята си, да я разкрасите не е решение. Вероятно е добре да смени стаята с друга, която харесва повече.

Важно е да помните, че детето Рефлектор не може да вземе решение бързо.

Затова и не бива да бъдат поставяни под натиск. Отнема им много време. Ако искате да разберете какво иска детето Генератор за Коледа, можете да го питате и на същия ден. Но ако ще питате дете Рефлектор, трябва да е поне месец по-рано. Нужно им е време, за да го преработят, без да са притиснати.

Поставени под напрежение, Рефлекторите буквално се разпадат.

За да изразите обичта си към своето дете Рефлектор, уверете се дали се чувства на правилното място от момента, в който е в състояние да ви каже. Тогава то би било с правилните хора и ще намери обичта, от която се нуждае. Да бъдеш родител на Рефлектор, който не е на правилното място, означава да пропуснеш възможност за най-дълбока любов с детето си.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Reflector Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types

Манифестор: Живот в мир

Манифестор: Живот в мир

Манифесторите са едва около 8% от населението. И все пак, когато говорим за 7 милиарда, това са доста хора. Процентно Манифесторите са малцинство. Какво е да си Манифестор?

Механично, Манифесторът има мотор, свързан с центъра на Гърлото и недефиниран Сакрален център.

Манифесторът има способността да превърне енергията в действие.

Той е енергиен Тип. Илюзията на хората е, че Манифесторът може да прави каквото си поиска, но той не може. Това е илюзия. Манифесторите са склонни да функционират самостоятелно и поради тази причина изглежда сякаш предприемат свои действия. Всъщност всички ние сме реактивни и реагираме на импулса. Никой от нас не контролира процеса, макар и определено да изглежда сякаш Манифесторите са способни да поемат инициативата.

Аурата на Манифестора е затворена и отблъскваща.

Затворената аура е тъкмо обратното на аурата на Генератора. Генераторът има отворена и обгръщаща аура, а Манифесторът – затворена и отблъскваща. Ако се доближите до един Манифестор, въздействието на неговата или нейната аура води до това, че вашата аура се компресира.

Аурата има прана, тя не е фиксирана. Разширява се и се свива. Когато срещнете Манифестор, вашата аура се свива.

Манифесторите биват контролирани от мига, в който се появят на бял свят, защото от контакта с аурата им възниква подозрение.

Контролът ги прави гневни.

Децата Манифестори, имащи тази отблъскваща аура, може да са племенни, емоционални и колективни и можете да си представите колко трудно е това за тях. Те биха искали да могат да се интегрират, а не могат. Затова в живота на детето Манифестор потенциално се натрупва толкова много гняв и напрежение, докато най-накрая не избухне.

Стратегията е невероятно нещо. Тя ни дава техника и способност, която ни позволява да навигираме коректно в илюзията, виждайки механизмите. С това е свързана Стратегията.

Трябва да обучаваме Манифесторите в тяхната Стратегия, защото тя не е естествена за тях. Стратегията за Манифестора е нещо, което да го предпазва от самия него, както и да пази другите от него.

Децата Манифестори трябва да бъдат научени да искат позволение, като Стратегия. Така те избягват наказанията за нещата, които правят и се спогаждат със средата си, интегрирайки се с другите.

Стратегията за възрастния Манифестор е да информира.

Това е голяма свобода за Манифестора, напускащ дома на родителите си и повече не се налага да пита и да иска позволение за нищо. Но същевременно, за да се интегрират в обществото и да имат социална динамика в живота си, Манифесторите е необходимо да се научат да информират, иначе за тях ще бъде много трудно.

Информирането като Стратегия за Манифесторите премахва подозрението, защото именно то им пречи в социалния живот.

Когато срещнете Манифестор, наистина не знаете какво ще направи.

Това означава, че ако Манифесторът не намери начин да комуникира ефективно, той ще отчуждава другите. Така работят нещата.

Почеркът на Манифестора е мир.

Манифесторите се стремят да се освободят от гнева си, но това не може да се случи докато не започнат да информират, така че да намалят съпротивата. Информирането за възрастния Манифестор е Стратегия с политическа и социална стойност. Манифесторите по същество не са негативни сили. Те могат да имат ценен принос.

Дилемата за повечето Манифестори се състои в тяхната изолация и в гнева, който носят в себе си.

За да може Манифесторът да функционира с мир в своя живот, той се нуждае от насоки и това започва с родителите му. Ако родителите могат да научат детето Манифестор колко е важно да иска позволение и да информира, и ако това умение се превърне в способност да информира като възрастен, то Манифесторът има шанс да живее в мир.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от публикация на Jovian Archive – организацията, притежаваща правата за разпространението на системата за дизайн на човека. Оригиналният текст можете да прочетете тук: 

https://www.jovianarchive.com/Stories/8/The_Manifestor-_To_Live_a_Life_with_Peace

Детето Генератор

Детето Генератор

Днес ще разгледаме детето Генератор.

По-голямата част от децата, които се раждат, са Генератори. Генераторите, прелестни и необикновени, имат дълбоки творчески сили и целият свят им е задължен за тях, защото цялостното Генераторско поле поражда живота на планетата. Една от най-големите трагедии е, че такива изключителни същества страдат толкова много.

Генераторите имат огромна мощ, но само и единствено в отклик.

Помислете какво е за едно дете Генератор да се появи на света. То се оказва в един свят, който изисква от него да бъде Манифестор. Колко родители на деца Генератори ги питат дали искат да направят нещо? Николко. Те или очакват от тях да вършат определени неща или им казват какво да правят. Всеки, който има дете Генератор и му е повтарял многократно да свърши едно или друго, ще разпознае каква съпротива се поражда у него и колко фрустриращо е това преживяване за детето.

Ако имате дете Генератор, не можете да му преподавате Хюман Дизайн. То не е непременно готово да схване концептуално това, което му описвате.

Не е нужно да го обучавате в Хюман Дизайн, за да се отнасяте към него с уважение.

Хюман Дизайн е свързан с разпознаването на уникалността на съществата, а уникалното същество заслужава уважение. Толкова много деца Генератори страдат от дълбока фрустрация, защото постоянно им се нарежда.

Питането внася промяна.

Ако сте Генератор, припомнете си собственото си детство. Опитайте се да си спомните колко пъти сте били попитани с уважение към природата ви. Когато Генераторът се опитва да живее според манифесторски стандарт, който не е за него, това е източник на огромна фрустрация. Родителите обременяват децата си с такава фрустрация, защото не разбират и не могат да разберат как да се отнасят към тях.

Всичко започва с питането.

Като баща, отгледал три деца, и тримата Генератори, знам колко е трудно да питаш децата си отново и отново. Но преди да започна да изисквам, първо питам. Това носи промяна в живота им и в духа им.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Generator Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types

 

Детето Манифестор

Детето Манифестор

Днес ще се фокусираме върху Типа и детството.

Енергийните Типове

Ще започнем с Енергийните Типове, които са мнозинство в света – между 75 и 80% от човечеството. Те могат да действат според Стратегията си момент по момент. Когато в хюман дизайн говорим за Енергийните Типове, става въпрос за два основни процеса. Преобладаващият процес се нарича „генериране“ – това са всички Генератори на планетата. Генерирането произтича от Сакралния център и силата му идва от отклика. Другият процес е „манифестирането“, разбира се въплътен от Манифестора.

Манифесторите не са устроени да откликват, а да инициират.

Това са двата Енергийни Типа.

Необходимостта от контрол

Когато едно дете Манифестор се появи на света, обичайната ми шега е, че майка му е погледнала това новородено и е възкликнала притеснено. Важно е да разберете, че след като повече от 90% от човечеството са устроени да откликват под една или друга форма, Манифесторите са малцинство. Аурата на това дете Манифестор, имащо способността да действа самостоятелно, автоматично се усеща от майката като сигнализираща, че то трябва да бъде контролирано и управлявано.

Обуславянето започва в детството

За всеки от нас започва процес на дълбоко обуславяне, когато сме деца. По-голямата част от човечеството е в Не-аза и отглежда децата си по не-азов начин.

Практически всички деца са отглеждани да бъдат Манифестори, с изключение на самите Манифестори.

Манифесторите са дресирани да бъдат Генератори, да бъдат откликващ Енергиен Тип, а това не е тяхната природа.

Основната Не-азова тема

Всеки Тип има своя основна тема и за Манифестора това е гневът. Това е гневно дете.

То ще бъде гневно, когато го контролират.

И едно от нещата, които са незабавно последствие от гнева на децата Манифестори, е това, че получават повече наказания от другите деца. Без значение дали наказанието е физическо или психическо, важното е, че те винаги срещат съпротива.

Две Стратегии

Единствено Манифесторите имат две Стратегии – една за детството и друга, когато са възрастни.

Ако имате дете Манифестор, най-важното, на което можете да го научите, е да пита и да иска позволение.

Детето Манифестор, ако се събуди сутринта и навън е един прекрасен ден, просто би отворило вратата и би излязло. А когато се върне, ще си има неприятности, защото не е поискало позволение. Моментално се появява феноменът с аурата, която се опитват да контролират. Детето бива ограничено и става още по-гневно.

Определящата роля на детството за Манифестора

Ако Манифесторите не са имали късмет като деца, за тях е много трудно да приемат и следват своята Стратегия като възрастни.

Детето Манифестор трябва да се научи да иска позволение и не бива да му се отказва неоснователно.

Ако е хубав ден и е ок, оставете детето да излезе да играе, щом е поискало позволение. Така Манифесторът започва да се учи, започва да забелязва, че макар и да има силата да действа самостоятелно, е необходимо да обръща внимание на другия и на въздействието, което оказва върху него. Искайки позволение, ще открие, че вместо да среща съпротива, му се дава възможност да изрази своя естествен потенциал.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Manifestor Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук:

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types