4-те Типа

Детето Рефлектор

1200 630 HD Bulgaria

Рефлекторите са редки – приблизително 1% от населението, но въпреки това има много от тях в света. Те са различни, защото всички центрове, които имат, са недефинирани. Има три центъра, които определят какво е нужно, за да може да им се помогне.

Всички Рефлектори имат отворен център на Главата и отворен Коренен център. Това са двата центъра на напрежение.

Това ще рече, че децата Рефлектори чувстват огромно напрежение от момента, в който дойдат на бял свят. Важно е родителите на Рефлектори да разпознаят, че тези деца не бива да бъдат поставяни под напрежение.

Ако ги поставите под напрежение, например за това кога ще проговорят, кога ще започнат да четат или да се социализират, това няма да бъде полезно и ще бъде разрушително за тях. Не-азовите стратегии на отворените центрове на Главата и Корена ще доминират живота им. Ако ги поставите под напрежение да направят нещо, те ще препускат, за да го свършат и ще се изтощят. Ако ги поставите под напрежение, те ще започнат да мислят докато потънат в черна дупка, опитвайки се да намерят решение на неща, които не са истински съществени за тях самите. Те са различни.

В сърцевината на тази различност стои общият за всички Рефлектори отворен център Г.

Центърът Г е гравитационен център. Чрез Магнитния Монопол, намиращ се в него, ние сме поддържани в илюзията, която наричаме „себе си“. Той ни придвижва по протежение на линията на нашата геометрия.

Центърът Г е свързан с посоката и любовта.

Да бъдеш на правилното място е да преживяваш любов. Ако не си на правилното място, не можеш да преживееш любов. Да бъдеш на правилното място означава да си с правилните хора.

Мястото е от изключителна важност в развитието на детето Рефлектор. Също така е важно това да се разпознае и при всяко друго дете, което има отворен център Г, колко е важно мястото за него. Мястото означава много неща – къде спи детето, къде му е стаята вкъщи, къде в града се намира общността му, в коя страна живее. Мястото е всичко за едно дете Рефлектор.

Уверете се, че детето Рефлектор се намира на правилното място

Можете да се отнасяте към едно дете Манифестор с уважение, като го научите да иска позволение и след това не му отказвате неоснователно. Можете да се отнасяте с уважение към едно дете Генератор, като просто го питате и да покажете уважението си към едно дете Прожектор като му отправяте формални покани.

Но проявата на уважение към детето Рефлектор често крие риск за родителите му. Тя е свързана с това да се уверите, че детето е щастливо там, където се намира.

Ако това дете не харесва стаята си, да я разкрасите не е решение. Вероятно е добре да смени стаята с друга, която харесва повече.

Важно е да помните, че детето Рефлектор не може да вземе решение бързо.

Затова и не бива да бъдат поставяни под натиск. Отнема им много време. Ако искате да разберете какво иска детето Генератор за Коледа, можете да го питате и на същия ден. Но ако ще питате дете Рефлектор, трябва да е поне месец по-рано. Нужно им е време, за да го преработят, без да са притиснати.

Поставени под напрежение, Рефлекторите буквално се разпадат.

За да изразите обичта си към своето дете Рефлектор, уверете се дали се чувства на правилното място от момента, в който е в състояние да ви каже. Тогава то би било с правилните хора и ще намери обичта, от която се нуждае. Да бъдеш родител на Рефлектор, който не е на правилното място, означава да пропуснеш възможност за най-дълбока любов с детето си.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Reflector Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types

Манифестор: Живот в мир

1200 630 HD Bulgaria

Манифесторите са едва около 8% от населението. И все пак, когато говорим за 7 милиарда, това са доста хора. Процентно Манифесторите са малцинство. Какво е да си Манифестор?

Механично, Манифесторът има мотор, свързан с центъра на Гърлото и недефиниран Сакрален център.

Манифесторът има способността да превърне енергията в действие.

Той е енергиен Тип. Илюзията на хората е, че Манифесторът може да прави каквото си поиска, но той не може. Това е илюзия. Манифесторите са склонни да функционират самостоятелно и поради тази причина изглежда сякаш предприемат свои действия. Всъщност всички ние сме реактивни и реагираме на импулса. Никой от нас не контролира процеса, макар и определено да изглежда сякаш Манифесторите са способни да поемат инициативата.

Аурата на Манифестора е затворена и отблъскваща.

Затворената аура е тъкмо обратното на аурата на Генератора. Генераторът има отворена и обгръщаща аура, а Манифесторът – затворена и отблъскваща. Ако се доближите до един Манифестор, въздействието на неговата или нейната аура води до това, че вашата аура се компресира.

Аурата има прана, тя не е фиксирана. Разширява се и се свива. Когато срещнете Манифестор, вашата аура се свива.

Манифесторите биват контролирани от мига, в който се появят на бял свят, защото от контакта с аурата им възниква подозрение.

Контролът ги прави гневни.

Децата Манифестори, имащи тази отблъскваща аура, може да са племенни, емоционални и колективни и можете да си представите колко трудно е това за тях. Те биха искали да могат да се интегрират, а не могат. Затова в живота на детето Манифестор потенциално се натрупва толкова много гняв и напрежение, докато най-накрая не избухне.

Стратегията е невероятно нещо. Тя ни дава техника и способност, която ни позволява да навигираме коректно в илюзията, виждайки механизмите. С това е свързана Стратегията.

Трябва да обучаваме Манифесторите в тяхната Стратегия, защото тя не е естествена за тях. Стратегията за Манифестора е нещо, което да го предпазва от самия него, както и да пази другите от него.

Децата Манифестори трябва да бъдат научени да искат позволение, като Стратегия. Така те избягват наказанията за нещата, които правят и се спогаждат със средата си, интегрирайки се с другите.

Стратегията за възрастния Манифестор е да информира.

Това е голяма свобода за Манифестора, напускащ дома на родителите си и повече не се налага да пита и да иска позволение за нищо. Но същевременно, за да се интегрират в обществото и да имат социална динамика в живота си, Манифесторите е необходимо да се научат да информират, иначе за тях ще бъде много трудно.

Информирането като Стратегия за Манифесторите премахва подозрението, защото именно то им пречи в социалния живот.

Когато срещнете Манифестор, наистина не знаете какво ще направи.

Това означава, че ако Манифесторът не намери начин да комуникира ефективно, той ще отчуждава другите. Така работят нещата.

Почеркът на Манифестора е мир.

Манифесторите се стремят да се освободят от гнева си, но това не може да се случи докато не започнат да информират, така че да намалят съпротивата. Информирането за възрастния Манифестор е Стратегия с политическа и социална стойност. Манифесторите по същество не са негативни сили. Те могат да имат ценен принос.

Дилемата за повечето Манифестори се състои в тяхната изолация и в гнева, който носят в себе си.

За да може Манифесторът да функционира с мир в своя живот, той се нуждае от насоки и това започва с родителите му. Ако родителите могат да научат детето Манифестор колко е важно да иска позволение и да информира, и ако това умение се превърне в способност да информира като възрастен, то Манифесторът има шанс да живее в мир.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от публикация на Jovian Archive – организацията, притежаваща правата за разпространението на системата за дизайн на човека. Оригиналният текст можете да прочетете тук: 

https://www.jovianarchive.com/Stories/8/The_Manifestor-_To_Live_a_Life_with_Peace

Детето Генератор

1200 630 HD Bulgaria

Днес ще разгледаме детето Генератор.

По-голямата част от децата, които се раждат, са Генератори. Генераторите, прелестни и необикновени, имат дълбоки творчески сили и целият свят им е задължен за тях, защото цялостното Генераторско поле поражда живота на планетата. Една от най-големите трагедии е, че такива изключителни същества страдат толкова много.

Генераторите имат огромна мощ, но само и единствено в отклик.

Помислете какво е за едно дете Генератор да се появи на света. То се оказва в един свят, който изисква от него да бъде Манифестор. Колко родители на деца Генератори ги питат дали искат да направят нещо? Николко. Те или очакват от тях да вършат определени неща или им казват какво да правят. Всеки, който има дете Генератор и му е повтарял многократно да свърши едно или друго, ще разпознае каква съпротива се поражда у него и колко фрустриращо е това преживяване за детето.

Ако имате дете Генератор, не можете да му преподавате Хюман Дизайн. То не е непременно готово да схване концептуално това, което му описвате.

Не е нужно да го обучавате в Хюман Дизайн, за да се отнасяте към него с уважение.

Хюман Дизайн е свързан с разпознаването на уникалността на съществата, а уникалното същество заслужава уважение. Толкова много деца Генератори страдат от дълбока фрустрация, защото постоянно им се нарежда.

Питането внася промяна.

Ако сте Генератор, припомнете си собственото си детство. Опитайте се да си спомните колко пъти сте били попитани с уважение към природата ви. Когато Генераторът се опитва да живее според манифесторски стандарт, който не е за него, това е източник на огромна фрустрация. Родителите обременяват децата си с такава фрустрация, защото не разбират и не могат да разберат как да се отнасят към тях.

Всичко започва с питането.

Като баща, отгледал три деца, и тримата Генератори, знам колко е трудно да питаш децата си отново и отново. Но преди да започна да изисквам, първо питам. Това носи промяна в живота им и в духа им.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Generator Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types

 

Детето Манифестор

1200 630 HD Bulgaria

Днес ще се фокусираме върху Типа и детството.

Енергийните Типове

Ще започнем с Енергийните Типове, които са мнозинство в света – между 75 и 80% от човечеството. Те могат да действат според Стратегията си момент по момент. Когато в хюман дизайн говорим за Енергийните Типове, става въпрос за два основни процеса. Преобладаващият процес се нарича „генериране“ – това са всички Генератори на планетата. Генерирането произтича от Сакралния център и силата му идва от отклика. Другият процес е „манифестирането“, разбира се въплътен от Манифестора.

Манифесторите не са устроени да откликват, а да инициират.

Това са двата Енергийни Типа.

Необходимостта от контрол

Когато едно дете Манифестор се появи на света, обичайната ми шега е, че майка му е погледнала това новородено и е възкликнала притеснено. Важно е да разберете, че след като повече от 90% от човечеството са устроени да откликват под една или друга форма, Манифесторите са малцинство. Аурата на това дете Манифестор, имащо способността да действа самостоятелно, автоматично се усеща от майката като сигнализираща, че то трябва да бъде контролирано и управлявано.

Обуславянето започва в детството

За всеки от нас започва процес на дълбоко обуславяне, когато сме деца. По-голямата част от човечеството е в Не-аза и отглежда децата си по не-азов начин.

Практически всички деца са отглеждани да бъдат Манифестори, с изключение на самите Манифестори.

Манифесторите са дресирани да бъдат Генератори, да бъдат откликващ Енергиен Тип, а това не е тяхната природа.

Основната Не-азова тема

Всеки Тип има своя основна тема и за Манифестора това е гневът. Това е гневно дете.

То ще бъде гневно, когато го контролират.

И едно от нещата, които са незабавно последствие от гнева на децата Манифестори, е това, че получават повече наказания от другите деца. Без значение дали наказанието е физическо или психическо, важното е, че те винаги срещат съпротива.

Две Стратегии

Единствено Манифесторите имат две Стратегии – една за детството и друга, когато са възрастни.

Ако имате дете Манифестор, най-важното, на което можете да го научите, е да пита и да иска позволение.

Детето Манифестор, ако се събуди сутринта и навън е един прекрасен ден, просто би отворило вратата и би излязло. А когато се върне, ще си има неприятности, защото не е поискало позволение. Моментално се появява феноменът с аурата, която се опитват да контролират. Детето бива ограничено и става още по-гневно.

Определящата роля на детството за Манифестора

Ако Манифесторите не са имали късмет като деца, за тях е много трудно да приемат и следват своята Стратегия като възрастни.

Детето Манифестор трябва да се научи да иска позволение и не бива да му се отказва неоснователно.

Ако е хубав ден и е ок, оставете детето да излезе да играе, щом е поискало позволение. Така Манифесторът започва да се учи, започва да забелязва, че макар и да има силата да действа самостоятелно, е необходимо да обръща внимание на другия и на въздействието, което оказва върху него. Искайки позволение, ще открие, че вместо да среща съпротива, му се дава възможност да изрази своя естествен потенциал.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Manifestor Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук:

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types

Рефлекторът и Луната

1200 630 HD Bulgaria

Рефлекторът е най-редкият от 4-те Типа – едва 1% от хората.

Той е различен с това, че всички центрове в картата са недефинирани (бели). Поради липсата на дефиниция, той не преживява обуславянето, както останалите три типа.

За Генератора, Прожектора и Манифестора външното влияние идва от хората, които имат дефинирани центрове, канали и портали, където те са отворени.

Това налага да бъдат бдителни за обуславянето, произтичащо от такова взаимодействие, защото то ги тласка да се държат по начин, който не е автентичен за тях. Аналогично, планетите оказват постоянно въздействие, дефинирайки недефинираните центрове и отправят предизвикателство към осъзнатостта ни да разпознаваме обуславянето и да се придържаме към дефиницията си.

Дефиницията и отвореността са опозиция, която създава постоянно напрежение – да устоиш на силите, които ти въздействат да бъдеш нещо различно от онова, което си. При Рефлектора тази динамика не присъства по същия начин.

Рефлекторът е устроен да взима проби от заобикалящата го среда – както общностите, в които се движи, така и космическото „време“, и по този начин да измерва качеството й.

Той поема обуславянето от хората и планетите като дегустатор на вино, който отпива глътка, задържа я в устата си, за да усети качеството на течността и след това я изплюва. 

Поради липсата на дефиниция, която да създава постоянни и стабилни характеристики, с които Рефлекторът да се идентифицира, той се променя със средата, хората в обкръжението му и движението на планетите.

Въпросът за Рефлектора е „Кой съм аз днес?“

Може да бъде дълбоко объркващо да нямаш постоянството на една вътрешна структура, която да те определя. Но това, което създава приемственост за Рефлектора, е Луната. 

Луната създава приемственост

Всеки месец Луната, обикаляйки астрологичната окръжност, активира порталите в нея в една и съща последователност. Всеки Рефлектор на свой ред, има в картата си 26 активации, които макар и да не формират канал, присъстват като спящ потенциал. По веднъж всеки месец Луната активира хармоничния (противоположния в канала) портал на всеки от тези 26 потенциала и носи временна дефиниция за Рефлектора.

За период от 10-12 часа Луната дефинира канал в картата на Рефлектора.

Тези канали са едни и същи и се активират в една и съща последователност всеки месец и именно тази неизменна поредност внася структура в живота на Рефлектора. Поради това е важно за него да следи движението на Луната през порталите и да наблюдава в кои моменти тя се намира в противоположния (хармоничния) портал на активирания в картата му и да бъде буден какво оживява в него с тази дефиниция.

В този магичен процес различни аспекти у Рефлектора оживяват и като запалени лампи осветяват даден фасет от реалността.

С изтичането на лунния месец, у Рефлектора могат да изкристализират решенията относно важните неща в живота му. 


* Графиката представя карта на Рефлектор с обозначени в черно и червено планетарни активации в рождената му карта. В синьо са маркирани хармоничните портали на активираните в картата. Например, в картата на този Рефлектор има активиран 47 портал. Когато Луната премине през 64 портал, тя ще дефинира канал. 

Еволюционната роля на Прожекторите и необходимостта от образование

1200 630 HD Bulgaria

Енергийните и Неенергийните Типове: различен подход към дейността

Системата за Дизайн на Човека има уникална перспектива върху еволюционния процес. Около 80% от човечеството са Енергийни Типове. Човечеството е доминирано от Генератори (68%) и Манифестори (8%), които заедно представляват ¾ от населението, което ще рече, че енергийните типове изцяло са доминирали онова, което наричаме седем-центрова ера (периодът преди 1781 и преди появата на девет-центровите същества); ера, която е била фундаментално стратегическа. 

Прожекторите са около 22-23% от населението.

В ерата, предшестваща девет-центровите същества, са управлявали Мнифесторите. Но сега живеем в девет-центрова ера и бавно Прожекторите се изкачват на лидерски позиции в йерархията.

Това е изкачване, свързано с различен начин на вършенето на нещата. Прожекторите са естествено мъдри относно употребата на енергия. Това не означава непременно, че те действат мъдро, понеже, разбира се, са в Не-аза, а така няма начин за тях да изживеят предимствата на това да си Прожектор.
Намираме се в период, когато е време Прожекторите да поемат своята лидерска роля, но не в манифесторския смисъл, а като водачи.

Прожекторът: Аура, която се фокусира върху другия

Интересното при Прожекторите е начинът, по който функционира аурата им. Тя буквално се фокусира и се съсредоточава върху другия.

Тази способност да се фокусират им предоставя уникалния капацитет да разпознават другото същество. Прожекторите не се интересуват от себе си.

Това е една от дилемите за тях. Отнема много време за един Прожектор да се пробуди за това, което е самият той, отвъд онова, което поема от другите. 

Всъщност, онова, върху което те се фокусират, е вашата идентичност.

Това на свой ред често създава ответна реакция – разпознаване. Прожекторите не са около вас заради енергията ви. Те просто са устроени да получават достъп до нея. Прожекторът е устроен дълбоко да разбира как и къде трябва да бъде използвана енергията. И понеже аурата им е много, много фокусирана по този начин, те „поканват“ отвореност и това прави много трудно за тях да избегнат влиянието на обуславящите сили около себе си. 

Необходимостта от формална покана

Ако си Прожектор, тогава наистина имаш нужда да бъдеш формално поканен във всяка една ситуация и да прецениш чрез Вътрешния си Авторитет дали тази покана е коректна за теб.

Самата Стратегия, която имате, е индикация за естествено изискване на уважението, което заслужавате. Трябва да се предадете на изискването на уважение.

Важно е Прожекторите да бъдат много внимателни с какви хора се свързват. Качеството на техните връзки директно влияе на цялостното качество на живота им. 

Въздействието на обуславянето върху Прожектора

Когато си Прожектор, ти не просто поемаш обуславяне, но обуславяне, което поемаш, генерира, мотивира и задвижва твоя процес. Не, че си зависим от другите. Не си устроен да си зависим от нищо. Просто си устроен да бъдеш в свят, в който енергията е налична. Именно за това се отнася поканата.

Ако Прожекторът има доверие в мощта на аурата си, тя ще притегли към него вниманието, разпознаването и правилната покана за енергията, която е тук да познава и насочва. 

Няма незабавна промяна

Навлизайки в процеса на разпознаването на самите себе си и на това какво е да бъдеш Прожектор, едно от важните неща, за да намалите товара на това пътешествие, е да се освободите от всяка идея за незабавно удовлетворение. За Прожектора това наистина си е процес. Образованието позволява на Прожектора да схване дълбочината на собственото си обуславяне, а образованието отнема време.

Вие започвате една седем-годишна образователна програма, като някой, който учи за лекар или се обучава да свири на музикален инструмент. В този смисъл, Прожекторите са родени ученици.

Няма как да водиш, ако не познаваш играта

Прожекторът е тук, за да води, а няма как да водиш, ако не познаваш играта.

Когато разбереш как работи играта, тогава откриваш силата си и си готов за потенциала за успех, което е ключова дума за Прожектора. Не егоистичен, а трансперсонален, дълбоко споделен успех, базиран на правилните връзки и правилното разпознаване, едновременно и за Прожектора, и за онзи, върху когото се фокусира.

Ако имате дете Прожектор, важно е да го окуражавате да учи и особено в онези области, в които има специален интерес, понеже Прожекторът като Тип е тук, за да разпознава и овладява системи. В правилното окуражаване и обуславяне има голям потенциал за тях.

Ако имате дете Прожектор, трябва да го каните да върши неща. Прожекторите страдат много като деца под влиянието на опитите да бъдат отглеждани като малки Манифестори. Това е съсипващо за тях.

Да му казват какво да прави е много некомфортно за един Прожектор. 

Бъдещите водачи

Едно от нещата, които можете да наблюдавате в тази ера, е как все повече и повече Прожектори-политици ръководят страните. И те са от онзи тип политици, които са в състояние да отговорят на въпросите в детайли, понеже са си написали домашното и са се уверили, че знаят какво правят. Има тенденция да бъдат много добри политици, понеже разбират другия.

Посветеността на изследването на познанието е необходима, понеже, колкото по-дълбоко навлизаш като Прожектор, толкова по-утвърден ставаш в смисъла на това как способността ти може да бъде разпозната – потенциалът на ролята ти е нещо, което се разпознава от другия. Но трябва да изчакаш покана и след това да определиш с Вътрешния си Авторитет дали тази покана е коректна за теб и едва тогава можеш да разполагаш с цялата си мощ.

Превод от английски: Хюман Дизайн България
http://www.humandesigncommunity.com/newsletter/Dec09.html

Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 3

1200 630 HD Bulgaria

Генераторът се усъвършенства стъпка по стъпка

Генераторът и Манифестиращият Генератор се различават в начина, по който овладяват нови умения и напредват в областите, в които работят или се развиват. За Генератора е необходимо да изчерпи нивото, на което се намира, преди да премине към следващото. Той е устроен да усвои всички подробности и едва след като почувства, че забуксува, идва време да продължи напред. Периодът, в който един Генератор забележи, че тъпче на едно място и няма накъде да напредва, е предвестник на развитието. Този етап понякога продължава повече, отколкото му се нрави и е изпълнен с фрустрация, понеже Генераторът няма как сам да се прехвърли на следващото ниво. Той трябва да бъде задвижен отвън.

Силата на Генератора е в майсторското овладяване на всеки етап от развитието му. Независимо дали става въпрос за кариерата или личния му живот, той не напредва, ако не изпипа всичко на нивото, на което се намира. Той е същество, усъвършенстващо се стъпка по стъпка.

Манифестиращият Генератор прескача стъпки

На свой ред Манифестиращият Генератор би предпочел да напредва по-бързо и това го подтиква да прескача стъпки в процеса. Той би се прехвърлил на следващото ниво без да е изчерпил предишното и по този начин ще изглежда като че ли се развива със значително по-добро темпо. В работата си Манифестиращият Генератор търси къси пътища и опитва да съкрати процесите като пропуска онова, което му се струва ненужно. Заради това, че е устремен към ефикасност и бърз напредък, понякога той се оказва в неприятна ситуация. Когато установи, че е пропуснал съществен детайл, може да му се наложи да се върне назад и да го поправи или да повтори изпълнението на задачата. Ако учейки е прескочил напред, може да се види принуден да се върне и да усвои пропуснатия материал. И в двата случая у него ще се надигнат гняв и фрустрация заради забавянето.

Силата на Манифестиращия Генератор е ефикасността

Манифестиращият Генератор е устроен да се придвижва бързо, знаейки кои етапи могат да бъдат пропуснати без последствия върху резултата и качеството. Той може да е ефикасен по отношение на процесите, в които е въвлечен и да реализира доста повече за по-кратко време. За целта е съществено да следи отклика на Сакралния си център и да остава свързан с Вътрешния си Авторитет, за да разграничава кои са коректните стъпки, които да следва.

Манифестиращият Генератор в дисонанс със средата си

Дори и Манифестиращият Генератор, който познава своето устройство, е изложен на риска да действа прибързано и да се опитва да изпреварва събитията. Когато набере инерция, той често спира да обръща внимание на отклика на Сакралния център. Препуска от една задача към друга, увлечен от скоростта и забравя да сверява дали това, с което се е захванал, е коректно за него в следващия момент. По този начин той често пропилява енергията си и достига до фрустрация и гняв, че заниманията отнемат повече време или усилия, отколкото му се е щяло да вложи.

Същевременно, ако не е изчакал да откликне, той е пренебрегнал и средата, в която действа и постъпките му не са в синхрон с нея, поради което се натъква на съпротива. Опитвайки се да се държи като Манифестор, настоява нещо да се случи, когато моментът или не е назрял, или не е подходящ, насилва процеса и претоварва отношенията с другите с напористи постъпки. Дилемата на Манифестиращия Генератор произтича от усещането, че може да реализира проектите си по-бързо, а същевременно, за да бъде ефективен и удовлетворен, е необходимо да се съобрази с външните обстоятелства и да им позволи да го насочват кога да действа и кога да изчака.

Активност и почивка

Генераторът и Манифестиращият Генератор се различават и в начина, по който следва да се отнасят към своя ресурс от енергия. За да може да се възстанови от своите занимания и да регенерира пълноценно, един Генератор е необходимо да се изтощи напълно преди да си легне да спи. Тогава той може да се презареди цялостно и да разполага с енергия на следващия ден.

Манифестиращият Генератор не е необходимо да достига до точката на пълно изтощение, за да се озове в леглото. За него е по-подходящо да се отдаде на почивка преди да е изчерпил цялата си енергия и да прекара известно време, изразходвайки последните си сили за по-леки и пасивни занимания.

Манифестиращият Генератор е Генератор

След като се спряхме на основните различия, характеризиращи Манифестиращия Генератор, важно е да си припомним, че приликите са по-съществени от разликите. Еднаквата аура обединява Манифестиращия Генератор и Генератора в един Тип. Поради тази причина, най-важното е да имате предвид, че Стратегията, която го направлява, е „Изчакай да откликнеш“. Тя позволява на Манифестиращия Генератор да се реализира с едно добро темпо, разполагайки със Сакралната си енергия. Следвайки тази Стратегия, той може да намери удовлетворение в заниманията си, да бъде ефикасен и да бъде в съгласие със средата си.

Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 2

1200 630 HD Bulgaria

Манифестиращият Генератор не е Манифестор

Непрекъснатата връзка между мотор и центъра на Гърлото носи на Манифестиращия Генератор усещането, че е способен да инициира и той често се поддава на порива да предприема действия. Това не позволява на мощта на Сакралния му център да бъде ангажирана коректно и го кара да работи без достъп до най-големия си ресурс.

Същевременно Манифестиращият Генератор не разполага със защитата на затворената и отблъскваща аура, привилегия на Манифестора. Поради тази причина съпротивата, която среща, когато инициира, го изтощава и наранява, състарявайки го преждевременно.

Фрустрация и Гняв

Трудностите в заниманията на Манифестиращия Генератор, пречките, забавянията и непредвидените неприятности предизвикват у него не само фрустрация, но и гняв. Колкото повече инициира и насилва процеса, толкова повече гневно недоволство натрупва и именно това струи в аурата му. Макар и да се старае да прави различно впечатление, тя комуникира колко е неудовлетворен от френетичната си активност и липсата на така желаното въздействие.

Стратегията носи живот, който харесваш

Всеки от 4-те Типа има своя Стратегия, която да го ръководи. Тя е подход, който помага на всеки от тях да се реализира пълноценно и да намери заниманията и връзките, в които би допринасял с ценните си заложби и би бил ценен за това.  Когато един Генератор или Манифестиращ Генератор изчаква да откликне, той бива насочван към работа и отношения, които ще му носят удовлетворение, вместо бремето на безрадостна дейност и фрустриращи връзки. Генераторът е устроен да бъде доволен от живота си и това доволство вибрира в аурата му. Когато срещнете удовлетворен Генератор, той няма нужда да ви го казва с думи, защото можете да го усетите в присъствието му. Недоволството на свой ред също жужи като кошер разбунени оси и сигнализира колко фрустрация е натрупал Генераторът, пренебрегвайки Сакралния си отклик.

Ключът към манифестиращия потенциал е откликът

Манифестиращите Генератори често опитват да водят живот на Манифестор. Инициират и действат преди да бъдат попитани или да откликнат. Използването на манифестиращия потенциал е насърчено и от факта, че в западната култура се акцентира върху инициативата. Лишени от възможността да бъдат направлявани от отговорите на Сакрала, те се впускат в занимания, които не им носят удовлетворение. Без да изчакат отклика те не знаят за какво е на разположение енергията им и се борят със съпротивата като рицари без броня.

За да може да осъществи манифестиращия си потенциал, Манифестиращият Генератор е необходимо да го подчини на сакралния отклик. Когато изчака да откликне, той ще бъде ангажиран в дейности, които подхождат на жизнената му сила и в които може да намери удовлетворение. Именно чрез тях Манифестиращият Генератор ще може да реализира своя манифестиращ потенциал коректно.

Откликът като думи и движение

Характерно за Генераторите е откликът на Сакралния център да се изразява в спонтанни звуци „мхм“ (да) или „мнм“ (не), но в много случаи при Манифестиращия Генератор те отсъстват в този най-чист вид. Той е по-склонен да отговори с думи или направо да се захване с дейността, на която е откликнал. Манифестиращият Генератор казва „да/не“ и в категоричността на изказването му проличава дали то е подплатено с енергия или е ментално продиктувано. Движението също е проявление на отклика. Манифестиращият Генератор се задвижва или показва с тялото си готовност да се заеме с действието, на което е откликнал. Това е проявление на наличността на енергията за даденото занимание.

Манифестиращият Генератор разбира дали заниманието е подходящо едва когато започне

За разлика от Генератора, Манифестиращият Генератор узнава дали едно занимание е наистина подходящо за него едва когато се захване с него. След като откликне и се потопи в конкретната активност, той може да установи дали действително енергията му е на разположение за нея или по-скоро изпитва раздразнение от вършенето й. Той разбира в движение дали наистина това занимание му носи удовлетворение и може да остане в него или по-скоро го фрустрира и е по-добре да го прекрати за момента. Типично за Генераторите е да имат потребност да зарежат това, с което са се захванали, когато са се впуснали в него без да са изчакали да откликнат. Но Манифестиращият Генератор може да установи със сигурност коя дейност е за него само като се заеме с нея след отклик и поради това е коректно за него да я прекрати, ако усети, че няма енергия за нея.

Продължи към част 3

 

Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 1

1200 630 HD Bulgaria

Манифестиращият Генератор предизвиква много въпроси сред хората, които сега се запознават с хюман дизайн. Първоначално той създава представата, че е по-особен и около него се пораждат множество подвеждащи идеи, поддържани от неразбирането на естеството му. В тази статия ще разгледаме какво е характерно за Манифестиращия Генератор и с какво той се отличава от Генератора.

4-те Типа: Типът описва аурата на човек

Типът е едно от основните понятия в системата за дизайн на човека (хюман дизайн). То е фундаментално и разкрива как функционираме на енергийно ниво. Съществуват 4 Типа, които не са свързани с нашите предпочитания, а с устройството, което ни е заложено по рождение. Всеки от тях – Манифестор, Генератор, Прожектор и Рефлектор – има свой характерен  електромагнитен почерк. Можем да го наречем присъствие или излъчване, което комуникира нашата същност още преди да сме проговорили. То съобщава що за природа имаме и предава какво отношение е необходимо да бъде проявено към нас. Аурата общува от наше име и познанието за Типа ни позволява да узнаем какво послание носим невербално. Тя отразява и как сме устроени да функционираме най-добре и задава нашата Стратегия, която ни помага да се настроим към начин на живот, който подкрепя това.

Манифестиращият Генератор не е отделен Тип

Самото име „Манифестиращ Генератор“ предизвиква известно объркване, защото понякога бива възприемано като обозначаващо хибриден Тип. Това води до допускането, че би трябвало да има и други подобни комбинации, например Генериращ Прожектор или пък Прожектиращ Манифестор, но всъщност Манифестиращият Генератор е единственото по рода си изключение. И най-вече, той не съставлява отделен, пети Тип, а е вариация на Генератора. Това ще рече, че имат една и съща аура.

Генераторът: отворена и обгръщаща аура

Аурата на Генератора е отворена и обгръщаща. Това й позволява да бъде рецептивна за външни стимули, на които откликва или не и предпоставя необходимостта Генераторът да изчака да бъде попитан или да му се поднесе нещо, на което да откликне. Откликът е енергийният отговор, усетен в тялото като прилив или отлив на енергия, който указва на Генератора дали да вложи енергията си в дадена дейност или отношения. Положителният отклик, който често се проявява като звук („мхм“), сигнализира на Генератора две неща: че тази дейност или тези отношения ще му донесат удовлетворение и че ще разполага с необходимото за преживяването. Ако един Генератор не зачита отклика си и пренебрегне негативния отговор на тялото си, той преживява фрустрацията, съпътстваща заниманията, които не са подходящи за него или не са в правилния момент.

Манифестор: затворена и отблъскваща аура

Манифесторът е екипиран със затворена и отблъскваща аура, която го предпазва и му позволява да инициира и да се справя със съпротивата по пътя. Именно тази затвореност на аурата на Манифестора изисква той да информира какво смята да предприеме. Никой не може да надникне какво се случа в него и да отгатне намеренията му. Аурата му позволява да изпълнява своята функция на инициираща сила в света и го съхранява от разрушителния ефект на опитите да бъде възпрепятстван.

Генераторът и Манифестиращият Генератор имат една и съща Аура

Манифестиращият Генератор, също както Генератора, има отворена и обгръщаща аура, а не затворена и отблъскваща. По устройство той също носи дефиниран Сакрален център, привилегия само на Типа Генератор, но се различава от класическия Генератор с това, че има непрекъсната връзка между един от четирите центъра-мотори и центъра на Гърлото.

Именно тази връзка, предоставяща достъп на енергията до материализиращата мощ на Гърлото, му дава неговия манифестиращ потенциал.

Стратегията на Манифестиращия Генератор: Изчакай да откликнеш

Поради определящото присъствие на Сакралния център, Манифестиращият Генератор е устроен да действа в отговор, задвижен от положителния или отрицателния си отклик. Неговата сила, както при всеки Генератор, се разкрива като реакция на външни стимули или когато бъде попитан. Без да изчака отклик, той не знае коя дейност и кои отношения биха му донесли удовлетворение.

Продължи към част 2

Менталният Прожектор

1200 630 HD Bulgaria

Не обичам да правя такива твърдения, понеже винаги, когато кажа нещо подобно, се намира някой, който да се изживява като мъченик, но все пак:

не е никак лесно да бъдеш Ментален Прожектор.

Имате фиксиран ум, което ще рече, че от гледна точка на механиката на дизайна ви, имате много солидна ментална база. Умът ви е постоянен, действа през цялото време и вие живеете на ментално ниво в обусловения свят, в който умът е всичко. Умът ви може да се съревновава в този свят и така се изгубвате в илюзията на майа.

Нямате вътрешен Авторитет, понеже няма нищо дефинирано под Гърлото и по тази причина няма нищо, на което може да се разчита. 

Това е може би най-трудната от всички конфигурации, понеже когато погледнете Рефлектора той е ок и в това е тяхното великолепие. Те не са като нас, не са слънчеви, а са лунарни и са много различни. Тяхната отвореност не функционира както отвореността при нас, понеже у тях няма фиксираността като контрапункт. Техният Авторитет е техния цикъл. В много отношения Рефлекторите имат най-съвършения Авторитет. Няма усложнения.

Няма го това и онова, което произтича от това да бъдеш не просто Генератор, а Емоционален Генератор и Авторитетът ти да се променя. Просто Стратегията ти е и твой Авторитет.
Противоположно на това, при менталния Прожектор, Стратегията му не може да бъде Авторитет. Това е едно от най-интересните неща относно менталния Прожектор. Отивате при него и го каните да направи нещо. Къде е техният Авторитет?

Те нямат Вътрешен Авторитет.

Винаги съм давал един и същ съвет на менталните Прожектори: не можете да си позволите да влезете в каквото и да било на момента. Трябва да преминете през преживелищен процес, независимо дали това ще отнеме няколко часа или няколко дни.

За Прожекторите Стратегията е свързана с покана, а поканата е нещо значимо.

Не говоря за тривиални покани в момента. Да вземем за пример ситуация, в която имате интимен или бизнес партньор и вие сте ментален Прожектор, поканен сте в това и трябва да вземете решение, което касае друг човек. Единственият начин да намерите някакъв Авторитет, е да взимате проби.

Най-добрият подход е да обсъждате това предложение с различни хора, колкото се може повече пъти, ползвайки дарбата на вашия Външен Авторитет.

Не за да търсите техния съвет и по този начин да им давате власт над себе си. Всъщност, интегрирайки се с различни аури, цялата долна част на превозното средство бива активирана и вие получавате различни усещания относно стойността на онова, за което говорите. И в процеса на това да видите нещата пречупени през определен брой различни аури и същества, с които получавате този вътрешен механизъм, вие можете да достигнете до някакъв вид заключение какво решение да вземете. Съществува дилема за менталния Прожектор, понеже за тях Авторитетът може да е съмнителен и никак не е просто нещо. 


Превод от английски: Хюман Дизайн България
http://www.ihdschool.com/Blogs/3838/Ra_Uru_Hu?page=1